RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Grafisk profil

Vår grafiska profil är en viktig del av den vår kommunikation. Den gör det lättare för vår omvärld – medlemmar, allmänheten, organisationer, samarbetspartners och beslutsfattare – att känna igen RUM och vår verksamhet. Om vi använder ett gemensamt uttryckssätt med RUM som tydlig avsändare känns RUM igen och tryggheten ökar.

När ni ska hålla ett evenemang som sponsras av RUM Örebro är ett av kraven att ni i er marknadsföring ska ha med RUM:s egna logga. Här nedan finns flera olika som ni kan använda er av beroende på ert behov och syfte:

För att se exakt vad som gäller med den grafiska bilden, vad som får användas och hur, läs gärna Profilhandboken. 

Logga Daladistriktet

Mellan

Logga Standard

Liten

Mellan

Stor

Logga Riksförbundet Unga Musikanter

Liten

Mellan

Stor

Logga RUM

Liten

Mellan

Mellan 

Stor

 

Om ni vill ha logotyperna i andra format eller storlekar så finns de här

X