RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Framtidens Musikpris prisceremoni kommer göras digitalt och har flyttats fram till 17 september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Kansliet och växeln har sommarstängt 1-31 juli, men ni kan fortfarande maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Mallar

Mallar för dokument

Beslutsunderlag

Diskussionsunderlag

Projektplan

Projektutvärdering

Normalstadgar för förening

 

Tips!

Här finner du bra tips och råd på hur det kan gå till att hålla ett årsmöte.

Här finner du mer information om hur det kan vara att driva en förening.

 

Nedan finner du flera olika mallar som er förening kan använda er av vid exempelvis styrelsemöten, årsmöten eller när ni ska skriva er verksamhetsplan:

Föredragningslista – exempel

Föredragningslista – konstituerande styrelsemöte

Första föreningsmötesprotokollet – digitalt

Första föreningsmötesprotokollet – skriva ut

Verksamhetsplan

 

Beslutsunderlag
När förbundsstyrelsen ska behandla en fråga på ett möte ska det finnas ett skriftligt diskussionsunderlag (DU) eller beslutsunderlag (BU) som vi utgår från så att det blir tydligt vad det faktiskt är som ska behandlas på mötet och varför. BU och DU är öppet för vem som helst att använda, t.e.x våra medlemmar och personal. När det finns en fråga som någon vill att förbundsstyrelsen ska diskutera på ett möte, fyll bara i en av mallarna ovan och maila till au@rum.se så kollar vi på det.

X