RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Policydokument

RUM har ett antal policys och styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Här finner du de viktigaste dokumenten så att du också kan ta del av dem. Styrdokumenten fastställs årligen av förbundsstyrelsen i början av styrelsens arbetsår. Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

 

Styrdokument: 

Alkohol- och drogpolicy

Arkivpolicy

Dataskyddspolicy

Digitala signaturer

Kommunikationspolicy

Kommunikationsstrategier

Personalpolicy

Policy för e-post

X