RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Vilka är vi?

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

 

Vad gör RUM?

Vi ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar.

Vi samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande ungdomar.

Vi ger våra medlemmar råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.

Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar både i Sverige och utomlands

 

Verksamhet

RUM ordnar många olika aktiviteter. Vi har landslag som åker på turné på sommaren, vi ordnar Sveriges största musikfestival för barn och unga, MusikRUM i Västerås, och varje år har vi fler än 100 kurser på olika platser i landet.

 

 

  • Festivalen
    MusikRUM i Västerås är vår musik- och kulturfestival för barn och unga. Festivalen är öppen för alla musik- och kulturintresserade unga. Vi fokuserar främst på unga som spelar på en musik- eller kulturskola, men alla är såklart välkomna att delta! MusikRUM riktar sig till dig som är mellan 7-25 år, och festivalen är helt alkohol- och drogfri. Varje år kommer 1 500-3 000 unga deltagare från hela Sverige, och nära 15 000 besökare!

 

Hur är RUM organiserat?

RUM är en ideell ungdomsorganisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. RUM har ungefär 40 000 medlemmar och 400 föreningar över hela Sverige. Föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller kulturskola.

 

Försäkring

Alla RUM-medlemmar är försäkrade. Länk till försäkring.

X