RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

SPETS

SPETS är RUMs ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år.

Kursen har följande områden som fokus på följande områden:
– Förenings- och mötesteknik
– Gruppdynamik och teambuildning
– Ledar- och främjartekniker
– Feedback
– Ledarskap och personlig utveckling

Kursen är 3 helger lång och hålls under hösten. Vi startar lördag morgon och avslutar söndag eftermiddag. Vi vill att ni kommer till Stockholm under fredag kvällen.

Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår  även resa till och från kurshelgerna.

Tyvärr så har SPETS 2019 ställts in på grund av för få anmälda, men vi hoppas på att det blir en kurs till våren 2020. 

X