RUM:s teckning

Utbetalning av beviljat bidrag

Det här formuläret fyller ni i efter att ni fått er bidragsansökan godkänd och arrangemanget har genomförts. Har ni inte fyllt i en bidragsansökan så hittar ni den här. Det går inte att söka om bidrag för ett redan genomfört arrangemang och inte heller att söka om utbetalning om ni inte fått en godkänd bidragsansökan. Sista möjligheten att söka om utbetalning för beviljat bidrag är två månader efter genomfört arrangemang.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss i distriktsstyrelsen. Kontaktuppgifter finner ni här.

 


För- och efternamn

Utbetalningen sker till plusgiro, bankgiro eller konto till en person i gruppen. Vänligen ange nedan:

För att vi i distriktsstyrelsen ska få en så bra uppfattning som möjligt om vad pengarna har använts till, både som grund för er nuvarande ansökan men även för kommande bidragsansökningarna, så ber vi er bifoga en ekonomisk redogörelse. I den vill vi att ni så noggrant som möjligt dokumenterar vad ni har lagt pengar på och hur mycket. Det kan handla om boende, mat, inhyrda lärare, lokal eller andra saker.


Tillsammans med denna ansökan vill vi ha en kort berättelse om arrangemanget, med några trevliga bilder. Om ansökan gäller mer än en person ska även en lista på deltagare med namn och födelsedatum bifogas.

Hur gick det, vad gjorde ni, hur många närvarade osv.
Om du vill läsa mer om RUMs dataskyddspolicy så kan du göra det här: https://www.rum.se/om-rum/dataskyddspolicy/
X